Menüü

Kodu

Kohtujärjekorra Väljavõtete Kinnisvara Omadused

Kohus registreerib lukustamata kinnisvaradokumendi andmed laenuandja võetud õiguslike meetmete kohta laenuvõtja vastu, kes on oma hüpoteegi taga. Sulgemise registreerimise andmed vaadatakse üle pärast seda, kui kodu müüakse avalikul enampakkumisel, kui tekib õigusküsimusi sulgemise kasu või laenuandja...

Kohtujärjekorra Väljavõtete Kinnisvara Omadused


Selle Artikli

Kohus registreerib lukustamata kinnisvaradokumendi andmed laenuandja võetud õiguslike meetmete kohta laenuvõtja vastu, kes on oma hüpoteegi taga. Sulgemisregistri andmed vaadatakse üle pärast seda, kui kodu müüakse avalikul enampakkumisel, kui tekib õigusküsimusi sulgemise kasuteguri või laenuandja suutmatus järgida riigi õigusega kehtestatud korda.

Kutsed ja kaebused

Laenuandja teatab kohtumenetluse kuritegelikule laenuvõtjale, et kinnisvara sulgeda kohtukutse ja kaebusega, ning see dokument kantakse asja kohtukantseleisse. Avaldus ja kaebus on laenuandja või hageja esitatud selgitus kohtule esitatava hagi iseloomu ja aluse kohta ning taotletava vabastuse liigi kohta. Laenuvõtjal või kostjal on õigus nõudeid ja vastuväiteid vastata ja ümber lükata dokumentides märgitud aja jooksul, näiteks 15 päeva.

Kui kostjalt vastuse aeg on möödunud või kostja vastus on kohtu ette ebapiisav, kantakse registrisse laenuandja taotlus, millega määratakse kohtunik. Kohtunik on kohtuniku määratud jurist, kes jälgib ja korraldab avalikku enampakkumist ja kontrollib hüpoteegiga seotud asjaolusid, näiteks kogu laenuandjale võlgnetavat raha. Viide iseenesest on ka kohtusekretäri andmete osa, mille annab kohtunik.

Kaebuse esitajatelt laekunud asjatundjatelt ja kõigist teistest kostjatelt kohtukutsetele ja kaebustele tuleb samuti kanda kohtutoimikusse.

Lis Pendens

Lis pendens on üldsusele teada, et laenuvõtja vara suhtes kohaldatakse sulgemismeetmeid ja seda tavaliselt esitatakse maakonna salvestaja või kantselei koos maaandmetega. Lis pendens on samuti sisestatud mõne riigi, näiteks New Yorki, kohtuaruannete hulka. Dokument sisaldab ennekõike kinnisvara kirjeldust, lukustatava hüpoteegi registreerimise teavet ja nende isikute või ettevõtete loendit, kellel on omandiõigus või nõude omandi vastu.

Kohtuniku vande ja aruanne

Kohtuniku vande ja aruanne on dokument, mille kohtunik valmistab ette, et ta kontrollib hüpoteeklaenu õiglast tasu ja avaliku enampakkumise. Laenuandja esindaja allkirjastatud vannutatud avaldus, milles on täpsustatud summa, mille võlgnetav on rida, tuleb sisestada juhtumikirjetesse koos vande ja aruandega.

Rikkumise ja müügi otsus

Sulgemise ja müümise otsus on juriidiline dokument, milles on täpsustatud kohtuniku otsus sulgemise põhjendatuse kohta. Dokumendis on selgitusi riiginõuete kohta sulgemise kohta, mida laenuandja peab täitma, ja võimaldab laenuandjal müüa koju avalikul enampakkumisel, et hüvitada osa hüpoteegiga võlgnevast summast. Kohtunik suunab kohaliku ajalehes kohtuniku poolt enampakkumise kuupäeva ja kellaaja avaldamise. Kui kohtunik on kohtuotsuse allkirjastanud, sisestatakse see dokument sulgemisele kohtu registris.

Kohtuniku müügiteatis

Kohtuniku müügiteatis on kohtuniku koostatud dokument pärast avaliku enampakkumise, milles dokumenteeritakse enampakkumise tulemused kohtule. Aruandes on loetletud, kes on uue kinnisvara omanik, millises koguses müüakse kodu ja kas on olemas ülejääk või rahapuudus pärast laenuandja võlgnevuse suuruse arvessevõtmist.


Video Juhend: .

Artiklis Oli Kasulik? Räägi Oma Sõpradele!

Loe Lähemalt:

Kommenteeri